Pekintaş - Aluform - Schmid
KALİTE

KALİTE FELSEFEMİZ

Siz güvendesiniz, biz huzurluyuz...
21.yüzyıl küresel dünyasında evrensel standartlara ulaşmanın en önemli anahtarı, kalite anlayışını özümsemek ve kalitenin sürekliliğini sağlayarak bunu şirket felsefesi olarak benimsemektir. Her şeyden önce günümüzde kalite, bir ihtiyaç ya da bir tercih değil bir zorunluluk ve önkoşul olmalıdır. Çünkü bir şirket var olma stratejisini KALİTE olarak benimser ve müşterisine yarının güvencesini vermeyi taahhüt eder ise başarı, verimlilik ve sektöründe lider olma gibi sonuçlar bu stratejinin doğal getirileri olarak kendiliğinden doğacaktır.

Pekintaş Şirketler Grubu olarak biz bu stratejiyi, tam bir inanç ile benimsiyoruz. Kalite tedbirleri anlamında tabi ki Hammurrabi kanunları kadar sert bir yaklaşımla, çöken evi yapan ustayı bulup başını uçurmuyoruz fakat o zihniyeti ve evin çökmesine sebep olabilecek tüm riskleri en başından, tümüyle ortadan kaldırıyoruz.
Ne yazık ki Ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle, deprem felaketinin sık ve şiddetli yaşandığı bir deprem ülkesi. Bir inşaat firması olarak, bu konuda omuzlarımızdaki sorumluluğu çok iyi biliyor ve ABYYHY Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Deprem Yönetmeliklerine harfiyen ve büyük bir hassasiyetle uyuyoruz.
Doğadaki en zeki canlı olarak elbette ki yaşadığımız çevreye karşı da en büyük sorumluluğun bize düştüğünün farkındayız. Ürünlerimizin en iyi biçimde, en sağlıklı çalışma ortamında ve doğa ile el ele üretilebilmesi için tüm tedbirleri alıyoruz.

Ayrıca 2014 yılı itibariyle, kullandığımız enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeye başladık. Pekintaş Şirketler Grubu'nun en yeni üyesi olan Schmid Pekintaş Enerji A.Ş. 'a ait ileri teknoloji ürünü, FV güneş panellerinin şirketimizde kullanılmaya başlanması ile birlikte artık kendi enerjimizin önemli bir kısmını kendimiz üretiyoruz. Böylelikle hem sosyal sorumluluğumuzu yerine getiriyor hem de karlılığımızı ve verimliliğimizi arttırıyoruz.
Kalite, biz çok kaliteliyiz demekle olmuyor elbette. Kurallara uymanın hayati öneminin son derece bilincindeyiz. Türkiye Prefabrik Birliği, Kalite Derneği (Kal-Der), TUGİAD ve İMSAD gibi, sektöründe profesyonellerin mensubu olduğu pek çok derneğin üyesi olan şirketimizin yönetim sistemi, 2000 yılında, IAF tam üyesi olan Swiss TS sertifikasyon kuruluşu'nca ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak belgelendirilmiştir.

Üretimimizde ISO9001 Temel Kalite Yönetim Sisteminin gereği olan tüm standartlara, TSE K 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları Kalite Yönetim Sistemi standartlarına, TS EN 13369 Ön Dökümlü Beton Mamüller Genel Kuralları'na, TS 3233 Öngerilmeli Beton Yapıların ve TS 500 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları'na TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri'ne titizlikle uyuyoruz.
Son teknoloji ürünü ekipmanlar ile donatılmış olan laboratuarımızda, tüm beton test ve deneylerini hassasiyetle yapıyoruz. A sınıfı İş Sağlığı ve Güveliği uzmanımızın gözetiminde, gerekli her türlü iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlıyoruz. Personelimize gerekli eğitimleri düzenli olarak vererek, sürekli kalite bilincini aşılıyor ve sürekli kendimizi geliştirmek için çok çalışıyoruz.
Çünkü biliyoruz ki ancak, Siz güvendeyseniz, biz huzurluyuz...