Öngerilme bir yapıya, dış yüklerin tatbikinden evvel veya onunla aynı zamanda suni olarak daimi basınç gerilmeleri verilerek dayanımının arttırılması tekniğidir.

Betonarme yapı elemanlarında açıklık büyüdükçe, açıklığı geçmek için betonarme elemanların en kesiti artmakta ve buna bağlı olarak gereksiz yükler de artmaktadır. Bu durum yapının uygulanacağı temele ve boyuna taşıyıcı elemanlarına gereksiz yükler yüklemektedir ve betonarme elemanlarda çatlamaların oluşması kaçınılmaz bir durumdur.Bu gereksiz yükler altındaki betonda çekme gerilmesini yok etmek düşüncesi ile öngerilme uygulanır.

Uygulanması : Beton dökümünden önce öngerme halatları gerilir, beton gergin olan halat içinde kalacak şekilde dökülülür.Beton mukavemetini aldıktan sonra küp kırımı gerçekleştirilir.Kırım sonucu transferdeki basınç, proje değerlerine ulaşınca öngerilme halatları betonun dışında kalan yerlerinden itibaren kesilerek öngerilme işlemi tamamlanır.

    • Öngerilmeli betonlarda kullanılan malzemeler (çimento, çelik ve agrega) normal betona göre çok daha kaliteli ve dayanımı daha yüksek malzemelerdir.
    • Öngerilmeli betonlar ile üretilen kirişlerde, büyük açıklıklar kolaylıkla geçilmekte ve çekme gerilmelerinden oluşabilecek çatlak ve sehim riskleri de ortadan kaldırılmaktadır.
    • Deprem esnasında öngermeli betonlar normal betonlara göre daha fazla enerji soğurma kapasitesine sahiptirler.Ayrıca yapı ağırlığında ciddi azalımlar dolayısıyla daha az deprem yükü alır.
    • Beton, kalıp ve demirden tasarruf sağladığı için ekonomiktir.