- Çelik Hasır; işgücünden, malzemeden ve zamandan tasarruf sağlaması bakımından klasik geleneksel yöntemdeki inşaat demiri uygulamasından çok daha avantajlıdır.

- Çelik Hasırın plakalar halinde oluşu, taşıma kolaylığı ve montajı bu malzemenin verimliliğini arttıran en belirgin üstünlüğüdür.

- Eski inşaat demirlerinde çubukları tek tek kesme, kanca yapma, döşemeye belirli aralıklarla yerleştirip birbirine bağlama gibi işlemler uygulanmaktaydı.Fakat çelik hasırların, punto kaynaklı çubukların meydana getirdiği hazır panolar halinde imal edilmesi, kanca ve pilye yapmaya, bağ kullanmaya gerek bırakmaması gibi avantajları sayesinde inşaatın yapım süresi ve maliyetlerini son derece ekonomikleştirmektedir.

- Ülkemizde yüksek mukavemetli St IVb Beton Çeliği, günümüzde Batıda “ilkel demir” denilen ve ülkemizde ise hala yaygın olarak kullanılan betonarme demirine göre iki mislinden fazla bir mukavemete sahip olduğundan betonarme inşaatlarda ortalama % 40 tasarruf sağlamaktadır.

- Beton Çelik Hasırının emniyet gerilmesi B160 betonda 2400 kg/ cm2, B225 betonda 2800 kg/cm2 dir. İlkel demir (St I)’in emniyet gerilmesi her iki betonda da 1400 kg/cm2 olduğundan,Beton Çelik Hasırı ilkel demirin yerine kullanıldığında %42-50 demir tasarrufu sağlamaktadır.

- Teknolojik üstünlüğü, kullanma kolaylığı, emniyet faktörü ve ekonomik katkıları tartışmasızdır.